fbpx

Viện FMIT Tuyển Sinh Khóa Học CEO, CAE, CIA

Viện FMIT là đối tác đào tạo, tư vấn về quản lý dự án, quản lý chuỗi cung ứng, kiểm toán nội bộ, đào tạo quản lý cấp cao, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ,… cho các tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam. Từ khi thành lập vào năm 2005, FMIT đã tập trung vào sứ mệnh nghiên cứu, tìm hiểu cũng như chuyển giao các khung chương trình đào tạo về quản lý nhằm đưa tới cho các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam hệ thống quản lý tiên tiến nhất thế giới. Tại FMIT, chúng tôi hiện đang triển khai mở rộng hợp tác và cũng đang là đối tác của: Hiệp Hội Quản lý Chuỗi cung ứng – APICS ; Học Viện Quản Lý Dự Án – PMI; Học Viện Kiểm Soát Nội Bộ – ICI , Học Viện Kiểm Toán Nội Bộ – IIA. Mặc dù có khá nhiều nơi đào tạo nhân lực nhưng viện FMIT  nhận được sự tín nhiệm của các cá nhân cũng như các doanh nghiệp lớn, bởi chúng tôi:

  • -Đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, không dựa vào kinh nghiệm của cá nhân
  • -Chương trình nằm trong hệ thống bản quyền của đối tác quốc tế, tuân theo chuẩn mực đào tạo của đối tác
  • -Phương pháp tập trung vào xây dựng và cải tiến hệ thống hiện tại của doanh nghiệp, giúp giải quyết các vấn đề tồn tại của doanh nghiệp
  • -Sử dụng những quy trình, công cụ thực tế để phân tích tình huống thực của doanh nghiệp, từ đó học tập và cải tiến ngay trên hệ thống của tổ chức
  • -Chứng chỉ thuộc hệ thống giá trị của đối tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu

Chúng tôi sẽ vui lòng lắng nghe suy nghĩ của bạn

Để lại Bình Luận