fbpx

Topica Native Học Tiếng Anh Mọi Lúc Mọi Nơi

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài. Trong đó, Topica Native là chương trình luyện nói tiếng Anh trực tuyến chuyên biệt đã và đang phục vụ hàng chục ngàn học viên tại Thái Lan, Indonesia và Việt Nam

Chúng tôi sẽ vui lòng lắng nghe suy nghĩ của bạn

Để lại Bình Luận