Viên Hà Thủ Ô Chùm Ngây Điều Trị Rụng Tóc, Bạc Tóc Sớm